#E6AA00

"

#002060

"

Fundacja Rodzinna

rewolucja w zarządzaniu majątkiem rodzinnym

Fundacja Rodzinna – wybierz mądrze

👉 Umów się na darmową, godzinną konsultację!

Wyślij
Uzupełnij pola formularza.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych …

Wypełniając powyższy formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wskazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu i ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz innych danych wskazanych w treści przesłanej wiadomości.

W związku z powyższym Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Toruniu stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu. Twoją zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Po więcej informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

✔ Doradzaliśmy Klientom w zakresie założenia Fundacji Rodzinnych na terenie innych krajów europejskich, kiedy w polskim porządku prawnym brakowało takich rozwiązań.

✔ Tematyką polskiej Fundacji Rodzinnej zajmujemy się od momentu ogłoszenia projektu ustawy.

✔ Przeprowadziliśmy setki rozmów z naszymi Klientami, doradzając im jak skutecznie wykorzystać Fundację Rodzinną dla ich celów.

✔ Od lat wspieramy przedsiębiorców w zakresie zapewnienia bezpiecznej sukcesji ich biznesów.

✔ Zbudowaliśmy ekspercki zespół prawników, który doradza naszym Klientom w zakresie możliwości posłużenia się Fundacją Rodzinną.

✔ Szkolimy innych i dzielimy się nasza wiedzą w tym zakresie (4 webinary, 2 szkolenia eksperckie, setki konsultacji dot. fundacji rodzinnej w 2023 roku).

Wybrane media i eventy

Powody, dla których powinieneś założyć fundację rodzinną

Na pewno słyszałeś ogólniki, że fundacja rodzinna służy sukcesji biznesu. W oparciu o te pogłoski medialne być może uznałeś, iż myślenie o Fundacji rodzinnej można odłożyć na czas planowania emerytury i przekazania firmy sukcesorom. Jeśli tak, to możesz sporo stracić.

Przedstawię kilka konkretnych, praktycznych i życiowych powodów, dla których uważam, że fundację rodzinną trzeba założyć i wykorzystywać jak najszybciej. Nie tylko w celu zabezpieczenia sukcesji prowadzonego biznesu, ale przede wszystkim do pomnażania i zabezpieczania majątku.

Złota klatka – Odłożyłeś środki na kapitale zapasowym spółki, ale nie wypłacasz ich do prywatnego majątku, bo nie chcesz płacić 19% podatku od dywidendy? Fundacja rodzinna rozwiązuje ten problem – możesz wypłacić do niej nagromadzone w spółce zyski i nie płacić podatku.

Spór ze wspólnikami – Często spółki nie wypłacają zysków, ponieważ  są one reinwestowane. Powoduje to akumulację majątku, którego wartość na przestrzeni lat może urosnąć do bardzo poważnych kwot. Pozostawianie zysków w firmie może wynikać też z niechęci do płacenia podatku dochodowego od dywidendy.

Niestety, w przypadku nieporozumień pomiędzy wspólnikami, część dorobku życiowego może pozostać przez długi czas poza zasięgiem rodziny i „utknąć” w spółce na czas konfliktu. Jeśli jednak wspólnikiem spółki jest fundacja rodzinna, to należne jej wypłaty zysków są zwolnione z podatku dochodowego. Ewentualne inwestycje może finansować fundacja udzielając pożyczek (odsetki wolne od podatku) bądź wnosząc wkłady do spółek.

Jesteś na estońskim CIT – Estoński CIT to świetne rozwiązanie, dopóki nie wypłacasz zysków ze spółki. Jeśli korzystasz z tej formy opodatkowania, to nie możesz bez podatku przekazać zgromadzonych pieniędzy do prywatnego majątku (np. w celu ich dalszego reinwestowania). Fundacja rodzinna może w tym pomóc.

Ograniczenie ryzyka – Masz w firmie cenny majątek (np. nieruchomości, udziały w innych podmiotach, akcje itd.), który nie jest ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą? Pomyśl, czy rzeczywiście musi być on narażony na ryzyko biznesowe. Może lepiej przenieść niektóre aktywa w bezpieczne miejsce? Fundacja rodzinna umożliwia to bez kosztów i ryzyka podatkowego.

Sprzedaż firmy – Prawie każdy bierze pod uwagę ewentualność sprzedaży firmy. Bez fundacji rodzinnej zapłacisz ogromne podatki. Co, jeśli pojawi się atrakcyjna oferta albo sytuacja zmusi Cię do sprzedaży biznesu? Pamiętaj, że fundacja rodzinna nie płaci podatku dochodowego od sprzedaży udziałów i akcji. Lepiej, żeby była pod ręką na wypadek transakcji.

Brak podatku od najmu – Wynajmujesz nieruchomości? Fundacja rodzinna jest zwolniona od podatku dochodowego z tytułu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Zwolnienie dotyczy podmiotów niepowiązanych, ale na pewno watro mu się przyjrzeć. Często prosta restrukturyzacja majątku pozwoli skorzystać z tych udogodnień. Legalnie.

Brak podatku od inwestycji kapitałowych – Masz udziały w spółkach? Inwestujesz w papiery wartościowych, jednostki funduszy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, instrumenty pochodne? Fundacja nie płaci podatku od zysków z tytułu ich posiadania i sprzedaży.

Wypadek lub choroba – Może się zdarzyć, że się zatrzymasz i los wyłączy Cię z zarządzania na wiele miesięcy albo lat. Wtedy Rodzina zacznie podejmować decyzje. Sam oceń, czy jest do tego przygotowana. Fundacja rodzinna pozwala wdrożyć procedury SOS i zasady zarządzania, które ustabilizują sytuację, bo będą rzeczywiście respektowane. Żaden testament ani pełnomocnictwo tego nie załatwi.

Upadłość – Może myślisz, że Ciebie to nie dotyczy. Spytaj kogoś, kto zbankrutował, czy chciałby mieć drugi filar majątkowy, do którego nie mają dostępu wierzyciele i z którego legalnie mógłby wypłacać świadczenia dla rodziny i siebie samego.

Masz sukcesora – Pozwól mu skupić się na biznesie a nie na rozliczeniach z Rodziną. Twoje decyzje o przekazaniu biznesu w ręce konkretnej osoby mogą być podważane a roszczenia o zachowek zniszczyły niejeden biznes.

Nie masz sukcesora – Większość firm rozlatuje się po śmierci lub wskutek choroby założycieli. Fundacja rodzinna to sposób, aby biznes był zarządzany według Twoich zasad nawet jeśli Ciebie zabraknie. Możesz ustalić reguły powoływania władz, zarządzania i dysponowania majątkiem, polityki dywidendowej i inwestycyjnej, czy też w końcu ewentualnej sprzedaży biznesu. Twoi następcy będą musieli ich przestrzegać. Dodatkowo – jeśli Twoi spadkobiercy zdecydują się sprzedać firmę to nie zapłacą podatku dochodowego.

Masz małoletnie dzieci – Zastanów się co się stanie, jeśli zabraknie obojga rodziców. Fundacja rodzinna pozwala realnie je zabezpieczyć wedle Twojej woli.

Masz rodzinę patchworkową luz żyjesz w nieformalnym związku – Jeśli chcesz, aby dziedziczyły po Tobie osoby, które formalnie nie są Twoją rodziną, to musisz pamiętać, że każdy testament może być kwestionowany. Procesy sądowe trwają latami, a ich wyniki są nieprzewidywalne. Fundacja rodzinna pomaga ułożyć sprawy majątkowe partnera, dzieci z różnych związków – zarówno Twoich jak i partnera/partnerki życiowej.

Jeśli któryś z tych argumentów do Ciebie trafił, to napisz do mnie. Od 25-ciu lat jestem radcą prawnym i doradcą podatkowym. Wielu problemów, z którymi borykali się moi Klienci można by uniknąć, gdyby wówczas istniała fundacja rodzinna. Ale teraz już jest i warto dostrzec jej zalety. Lepiej przeciwdziałać niż leczyć.

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to osoba prawna, szczególny typ fundacji, którą tworzy się w celu gromadzenia majątku, zarządzania nim w interesie założyciela i osób z nim związanych, a także spełniania świadczeń na rzecz tych osób.

W swojej konstrukcji zbliżona jest ona do spółki z o.o. – pozwala ona na finansowanie potrzeb prywatnych, jak i biznesowych fundatora i wskazanych przez niego osób.

Jest to również rodzaj funduszu rodzinnego o charakterze socjalnym i charytatywnym.

Największe zalety fundacji rodzinnej

Możliwość dokładnego zaplanowania procesu sukcesyjnego rodzinnego biznesu z wieloma przewagami względem klasycznego testamentu czy struktur holdingowych.

Znaczące, niewystępujące nigdzie indziej zachęty podatkowe.

Fundacja rodzinna pozwoli także na wypracowanie standardów zarządzania i gospodarowania majątkiem oraz rozdzielenia sfery biznesowej od życia rodzinnego (prywatnego).

Wypełnij formularz – odezwiemy się

Wyślij
Uzupełnij pola formularza.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych …

Wypełniając powyższy formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wskazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu i ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz innych danych wskazanych w treści przesłanej wiadomości.

W związku z powyższym Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Toruniu stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu. Twoją zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Po więcej informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Porównaj korzyści fundacji rodzinnej

Z tytułu działalności gospodarczej fundacja rodzinna nie płaci podatku CIT (podatek płaci dopiero przy jego wypłacie, tak jak spółka opodatkowana estońskim – CIT).

Podatek CIT według stawki 15% fundacja zapłaci dopiero w momencie dokonania wypłaty na rzecz fundatora lub beneficjenta, albo przekazania im mienia wskutek likwidacji fundacji.

Jeżeli fundacja rodzinna chciałaby prowadzić działalność w innym zakresie niż wskazany w ustawie (wymienione wcześniej) – wówczas zapłaci 25% CIT.

Porównaj korzyści

Ile podatku zapłaci fundacja rodzinna od wartości przekazanego Beneficjentom świadczenia lub mienia?

Przekazanie beneficjentom świadczenia lub mienia z Fundacji Rodzinnej – beneficjenci „grupa zerowa – rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuczęta”

Przekazanie beneficjentom świadczenia lub mienia z Fundacji Rodzinnej – pozostali beneficjenci
15% CIT15% CIT
0% PIT15% CIT
Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 15%Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 27,75%
Przekazanie beneficjentom świadczenia lub mienia z Fundacji Rodzinnej – beneficjenci „grupa zerowa – rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuczęta” – działalność gospodarcza inna niż wskazana w ustawiePrzekazanie beneficjentom świadczenia lub mienia z Fundacji Rodzinnej – pozostali beneficjenci – działalność gospodarcza inna niż wskazana w ustawie
25% CIT25% CIT
0% PIT15% PIT
Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 25%Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 36,25%

Bycie fundatorem lub beneficjentem fundacji nie jest tytułem ubezpieczeniowym do ZUS, nie podlega składce zdrowotnej, a wypłaty z fundacji nie są objęte daniną solidarnościową.

Fundacja rodzinna vs. spółka z o.o.

Porównanie obciążeń podatkowych

Spółka z o.o. – CIT zasady ogólne do 2 mln EUR netto obrotuSpółka z o.o. – CIT zasady ogólne – powyżej 2 mln EUR netto obrotu
9% CIT19% CIT
19% PIT19% PIT
Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 26,29%Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 34,39%
Spółka z o.o. estoński CIT – mały podatnik (do 2 mln EUR brutto obrotu)Spółka z o.o. estoński CIT – duży podatnik (powyżej 2 mln EUR brutto obrotu)
10% CIT20% CIT
19% PIT19% PIT
Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 20%Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 25%

Fundacja rodzinna to korzystne rozwiązanie względem form biznesu, które znasz albo stosujesz u siebie.

Kim jesteśmy

prawie 50 doradców z uprawnieniami

największa kancelaria prawna w kujawsko-pomorskim

25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym

Sprawdź ile możesz zyskać

Potrzebujesz więcej informacji o usłudze? Zostaw dane kontaktowe, a my odezwiemy się do Ciebie, albo skontaktuj się bezpośrednio z naszym opiekunem usługi

Wyślij
Uzupełnij pola formularza.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych …

Wypełniając powyższy formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wskazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu i ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz innych danych wskazanych w treści przesłanej wiadomości.

W związku z powyższym Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Toruniu stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu. Twoją zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Po więcej informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapraszamy TUTAJ.


Jarosław Ostrowski

radca prawny

Paweł Cioban

radca prawny

Maciej Stefanowski

radca prawny

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ