#E6AA00

"

#002060

"

Koszty założenia Fundacji Rodzinnej

Koszty dotyczące Fundacji Rodzinnej

możemy podzielić na 2 kategorie:

Fundusz założycielski

❗ Obowiązkiem fundatora jest wniesienie mienia na pokrycie funduszu założycielskiego Fundacji Rodzinnej. Minimalna wysokość funduszu założycielskiego to 100 tys. zł. W przypadku, gdy Fundację zakłada dwóch lub więcej fundatorów, to każdy z nich musi wnieść mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości wynoszącej co najmniej 100 tys. zł


❗ Mienie to może mieć dwojaką postać: pieniężną (w tym walutę obcą) lub niepieniężną (np. nieruchomość). Ważne, aby mienie to pochodziło z majątku fundatora i żeby to on był jego właścicielem.


❗ Wnosząc mienie do Fundacji Rodzinnej należy ustalić jego aktualną wartość rynkową (a także podatkową). W niektórych przypadkach może to powodować konieczność dokonania wyceny mienia przez biegłego rzeczoznawcę. Wartość waluty obcej należy przeliczyć na PLN, według średniego kursu średniego tej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wniesienia mienia.

Akt założycielski

❗ Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji Rodzinnej fundator składa w formie aktu notarialnego. Podobnie statut Fundacji musi posiadać formę aktu notarialnego.

❗ W związku z brakiem szczególnych regulacji odnoszących się do Fundacji należy przyjąć, że maksymalna stawka taksy notarialnej będzie uzależniona od wartości mienia wnoszonego do Fundacji Rodzinnej.Wskazane powyżej stawki taksy notarialnej mają charakter stawek maksymalnych. Co za tym idzie, w praktyce mogą i de facto kształtują się odmiennie – w zależności od ustaleń z notariuszem.

Opłata sądowa

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek od spadków i darowizn

Fundacja rodzinna – wybierz mądrze

Wyślij
Uzupełnij pola formularza.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych …

Wypełniając powyższy formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wskazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu i ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz innych danych wskazanych w treści przesłanej wiadomości.

W związku z powyższym Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Toruniu stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu. Twoją zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Po więcej informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Podatek VAT

✅ Ustawa o Fundacji Rodzinnej nie wprowadziła zmian w ustawie o VAT, w związku z tym działalność Fundacji należy analizować na zasadach ogólnych. Fundacja Rodzinna, jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, może być czynnym podatnikiem VAT.

❗ Częstą praktyką jest pokrywanie funduszu założycielskiego Fundacji poprzez wniesienie do niej ruchomości lub nieruchomości. Każde mienie wniesione do fundacji rodzinnej powinno być przed jego wniesieniem przedmiotem analizy pod względem skutków podatkowych, zwłaszcza na gruncie podatku VAT.

❗ Wniesienie wkładów rzeczowych na pokrycie funduszu założycielskiego Fundacji Rodzinnej  powinniśmy traktować jako nieodpłatne przekazanie towarów. Jednak Fundacja Rodzinna nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego na wnoszonym majątku.

✅ Podatek VAT będzie zatem dodatkowym kosztem założenia fundacji.

❗  Podstawą opodatkowania będzie cena nabycia towarów lub towarów podobnych (a gdy nie ma ceny nabycia ➔ koszt wytworzenia) określona w momencie dostawy towarów.

Sprawdź ile możesz zyskać

Potrzebujesz więcej informacji o usłudze? Zostaw dane kontaktowe, a my odezwiemy się do Ciebie, albo skontaktuj się bezpośrednio z naszym opiekunem usługi

Wyślij
Uzupełnij pola formularza.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych …

Wypełniając powyższy formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wskazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu i ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz innych danych wskazanych w treści przesłanej wiadomości.

W związku z powyższym Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Toruniu stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu. Twoją zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Po więcej informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapraszamy TUTAJ.


Jarosław Ostrowski

radca prawny

Paweł Cioban

radca prawny

Maciej Stefanowski

radca prawny

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ