#E6AA00

"

#002060

"

Fundacja rodzinna będzie najkorzystniejszą formą opodatkowania działalności gospodarczej, w przypadku gdy beneficjentem jest sam fundator lub osoba z kręgu najbliższej rodziny fundatora, a działalność fundacji jest dozwolona przez ustawę.

Ryczałt od dochodów spółek będzie korzystny w przypadku prowadzenia przez fundację rodzinną działalności gospodarczej poza dozwolonym przez ustawę zakresem. W przypadku fundacji, której działalność wykracza poza dozwolony przez ustawę katalog, opodatkowanie następuje na zasadach ogólnych. W przypadku beneficjentów spoza kręgu osób bliskich oraz prowadzenia działalności poza dozwolonym zakresem, zostanie zastosowana stawka 36,25%, która w porównaniu z innymi opcjami opodatkowania jest dla nich niekorzystna.

W przypadku otrzymania świadczeń z fundacji rodzinnej przez podmioty spoza kręgu najbliższej rodziny nastąpi podwójne opodatkowanie.

Fundacja rodzinna, której beneficjentami są osoby zwolnione z opodatkowania, będzie natomiast korzystniejszym wehikułem od spółki, niezależnie od tego, czy wybrała ona zasady klasyczne, czy też ryczałt od dochodów spółek. W przypadku prowadzenia działalności dozwolonej przez ustawę fundacja rodzinna nie zapłaci podatku od bieżących zysków, a jedynie 15% od wypłacanych świadczeń; zobowiązanie podatkowe nie powstanie natomiast po stronie beneficjentów.

Cechy fundacji rodzinnej, które należy zapamiętać:

  1. Fundacja rodzinna zapewnia wielopokoleniową sukcesję,
  2. Fundacja rodzinna izoluje aktywa rodzinne od aktywów biznesowych,
  3. Fundacja rodzinna może prowadzić określoną działalność gospodarczą,
  4. Fundacja rodzinna jest zwolniona podmiotowo od podatku CIT,
  5. Statut fundacji rodzinnej jest elastyczny,
  6. Fundacja rodzinna może tworzyć jednostki terenowe.

Zadania fundacji rodzinnej

Zadaniem nowej instytucji będzie realizacja celów określonych przez fundatora, w oparciu o przekazany przez niego majątek. Pozwoli to budować ład rodzinny, co szczególnie dotyczy rodzin związanych z biznesem, oraz będzie służyć akumulacji kapitału. To z kolei zwiększa szanse na podjęcie aktywności inwestycyjnej. Cele działania fundacji rodzinnej muszą być prawnie dopuszczalne. Fundatorowi pozostawia się przy tym dużą elastyczność w określeniu szczegółowych celów oraz nakreśleniu wizji działalności fundacji rodzinnej.

Ochrona majątku jako cel założenia fundacji rodzinnej.

Celem działalności fundacji rodzinnej będzie gromadzenie majątku, zarządzanie nim w interesie beneficjentów, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów. Szczegółowy cel fundacji rodzinnej zostanie określony przez fundatora w statucie.

Przekazanie majątku, w tym firmy rodzinnej, fundacji rodzinnej ma chronić go przed podziałem, umożliwić jego pomnażanie, a więc także czerpanie z niego korzyści, które będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania lub kształcenia osób wskazanych przez fundatora.

Fundacja rodzinna zapewni możliwość wykorzystania fundacji prywatnej do obniżania obciążeń podatkowych przez przerzucanie zysków ze spółek krajowych i zagranicznych do nieopodatkowanej fundacji rodzinnej, a następnie zapłatę podatku dopiero przy wypłacie świadczeń na rzecz beneficjentów, względnie dalsze przerzucenie tych zysków do podmiotów zagranicznych w celu wypłaty zysków beneficjentom z mniejszym ciężarem podatkowym.

Fundacja rodzinna oferuje nieznane dotąd korzyści podatkowej – niski podatek pojawi się tylko w momencie wypłaty zysku.

W przypadku prowadzenia przez fundację rodzinną działalności w dozwolonym zakresie, opodatkowanie na bieżąco nie wystąpi. Pojawi się dopiero w momencie wypłaty świadczeń beneficjentom, i to w wysokości 15%.

W przypadku beneficjentów należących do kręgu najbliższej rodziny fundatora wystąpi zwolnienie z opodatkowania otrzymanych przez nich świadczeń.

Łączne obciążenie podatkowe na poziomie 15% wraz z zastosowaniem estońskiego mechanizmu odroczenia momentu opodatkowania dochodów fundacji do czasu wypłaty świadczeń sprawia, że będzie to bezkonkurencyjne narzędzie optymalizacji podatkowej.

Podsumujmy korzyści:

– Nie płacisz CIT od dochodu,

– Nie płacisz podatku od spadków i darowizn,

– Nie płacisz daniny solidarnościowej,

– Optymalizacja opodatkowania dla firm rodzinnych,

– Ty decydujesz, kiedy płacisz podatek (podatek płacisz tylko w sytuacji wypłaty na rzecz fundatora lub beneficjentów albo likwidacji),

– Niskie koszty prowadzenia,

– Zapobiegnięcie rozdrobnieniu udziałów.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ