#E6AA00

"

#002060

"

Czy wniesienie wkładu pieniężnego na fundusz założycielski oraz dokonanie darowizn na rzecz fundacji rodzinnej będzie powodować powstanie przychodu na gruncie ustawy o PIT?

2023-09-11 |

Wnioskodawczyni jako fundator i beneficjent

Wnioskodawczyni jest zarówno fundatorem jak i beneficjentem fundacji rodzinnej. Zaznacza ona, że wnosząc wkład pieniężny na fundusz założycielski oraz dokonując darowizny nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, które dawałyby jej tytuł prawny do wniesionego przez nią majątku bądź otrzymania innego rodzaju świadczeń.

Wnioskodawczyni podniosła, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysporzeniem majątkowym jest takie, które ma charakter trwały i definitywny. Przysporzenie to musi jednocześnie prowadzić do zwiększenia aktywów podatnika lub zmniejszenia jego zobowiązań. Na poparcie swojej argumentacji przytoczone zostały inne Interpretacje czy orzecznictwo potwierdzające definicję przychodu zawartą w przytoczonym artykule. Przychód jest bowiem w istocie określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny, co zaakcentował WSA w Bydgoszczy w wyroku o sygn. akt II SA/Bd 643/12. Jak na samym początku zostało podniesione – Wnioskodawczyni nie otrzyma nic w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego czy dokonanie darowizny. W związku z tym – przychód na gruncie ustawy o PIT nie powinien powstać.

Potwierdzenie stanowiska w Interpretacji

W Interpretacji o sygn. 0112-KDWL.4011.56.2023.1.WS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedstawioną argumentacją Wnioskodawczyni. Zaznaczone zostało, że ,,żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, aby w momencie wniesienie przez fundatora do fundacji rodzinnej składników majątku na pokrycie funduszu założycielskiego dochodziło do powstania przychodu po stronie fundatora.”Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ