#E6AA00

"

#002060

"

Czynsz najmu płacony przez fundację rodzinną nie będzie uznany za ukryty zysk? Potwierdzenie w Interpretacji!

2023-08-18 |

Katalog ukrytych zysków

Art. 24q ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT wskazuje, iż podatek dochodowy od przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio z ukrytych zysków wynosi 15% podstawy opodatkowania. W kolejnym ustępie wskazanego artykułu, 1a, wskazany został katalog świadczeń uznawanych za ukryty zysk, czyli m.in. odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora czy świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu usług doradczych, księgowych. Należy wspomnieć o tym, iż katalog ten jest zamknięty, w odróżnieniu przykładowo od katalogu ukrytych zysków w przypadku opodatkowania estońskim CIT.

Czynsz nie będzie ukrytym zyskiem?

Odpowiedź na pytanie znajdziemy w Interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygnaturze 0114-KDIP2-1.4010.340.2023.1.KW. Jedną z poruszonych kwestii było to czy ,,czynsz najmu płacony przez Fundację będzie dla niej stanowił świadczenie w postaci ukrytych zysków?” Podatnik wskazał, iż fundacja rodzinna będzie wypłacała co miesiąc stałą kwotę czynszu, ustaloną zgodnie z warunkami rynkowymi na rzecz fundatora.

By świadczenie zostało uznane za ukryty zysk musi znaleźć się ono w katalogu zawartym właśnie w art. 24q ust. 1a CIT. Czynszu za najem nie można jednak przyrównać do żadnej wyodrębnionej w przepisie kategorii. Dodatkowo kwota czynszu zostanie ustalona zgodnie z warunkami rynkowymi, co oznacza, iż punkt 4 przepisu wskazujący, iż za ukryty zysk zostać może uznana różnica między wartością rynkową transakcji a ustaloną ceną tej transakcji nie znajdzie zastosowania.

Dzięki potwierdzeniu zawartym w interpretacji, fundacje rodzinne, które zastanawiają się nad potencjalnymi konsekwencjami płacenia czynszu nie muszą obawiać się już uznania transakcji za ukryty zysk, czyli opodatkowania świadczenia w postaci 15%!Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ