#E6AA00

"

#002060

"

Fundacja rodzinna a obrót kryptowalutami – czy warto rozważyć? 

2023-10-13 |

Zakup i sprzedaż walut wirtualnych… a negatywna interpretacja Dyrektora KIS

Inwestycje w waluty wirtualne, czyli w tzw. kryptowaluty wciąż stanowią chętnie wybieraną alternatywę zarobku. Rozwój technologii, a razem za tym idące zmiany w prawie – rodzą coraz to więcej pytań. Podatnicy występują często po odpowiedzi do Krajowej Informacji Skarbowej, jak również stało się w tym przypadku.

Pytającym w sprawie jest osoba, która planuje założyć Fundację rodzinną oraz w ramach jej działalności skupić się na inwestycji w kryptowaluty. W związku z zaistniałą sytuacją padło pytanie: czy fundacja rodzinna będzie mogła korzystać z preferencji podatkowej – zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i reinwestować bez podatku aż do momentu wypłaty na rzecz beneficjenta?

W piśmie z dnia 4 sierpnia 2023 r. o sygn. 0114- KDIP2-1.4010.312.2023.1.KS, Dyrektor KIS stwierdził, iż taka działalność nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.

Powód takiej decyzji

Działalność gospodarcza jaką może prowadzić fundacja rodzinna określa art. 5 ustawy o tożsamej nazwie. Dyrektor KIS uznał, iż do żadnego z wymienionych punktów nie można zakwalifikować obrotu kryptowalutami ani tym bardziej nie został wymieniony wprost.

W ust. 1 pkt 4 wspominanego artykułu wskazuje się, iż działalność fundacji rodzinnej może stanowić nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. Wyjaśnione zostało, iż waluta wirtualna nie jest instrumentem finansowym, ani też nie może być uznana za prawo o podobnym charakterze do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, na co wskazują: Kodeks spółek handlowych czy ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, gdzie znajdziemy poszczególne definicje. Nie może być też uznana za środek płatniczy zgodnie z ustawą prawo dewizowe.

Jak wskazał Dyrektor KIS – ,,waluta wirtualna jest pojęciem zdefiniowanym ustawowo (w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), gdyby zatem zamiarem ustawodawcy było włączenie obrotu walutą wirtualną, do zakresu dozwolonej działalności gospodarczej fundacji rodzinnej, w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej powinny się znaleźć odpowiednie zapisy, co jednak nie ma miejsca.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ