#E6AA00

"

#002060

"

Fundacja rodzinna a podatek od wyjścia

2023-07-28 |

Czym jest podatek od wyjścia?

EXIT TAX, czyli w wolnym tłumaczeniu podatek od wyjścia. Pojawia się w momencie, gdy nie jesteśmy zobowiązani już do płacenia wszystkich podatków w Rzeczpospolitej, czyli następuje utraty rezydencji podatkowej, a także wtedy gdy zdecydujemy się na przeniesienie do innego państwa składniki posiadanego majątku. Oznacza to, że obie te sytuacje mogą zmusić nas do rozliczenia podatku z tytułu nierealizowanych zysków.

Należy mieć na uwadze, że podatek od niezrealizowanych zysków płatny jest niezależnie od formy i stawki podatku dochodowego, a w art. 30da pkt. 1 ustawy o PIT przewiduje się aż dwie zróżnicowane stawki, kolejno:

  • 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku;
  • 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Art. 30db ustawy o PIT wskazuje, iż podatek od wyjścia obejmuje wartość majątku przekraczającą 4 mln złotych. Mając na względzie powyższe stawki, kwota do zapłaty może okazać się bardzo wysoka.

Zmiana rezydencji podatkowej, często związana jest z przebywaniem w kraju przez określoną liczbę dni w roku. Zatem, by podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, trzeba przebywać na jej terenie dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym.

Sytuacja, w której na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pierwotnie znajdował się majątek i zostaje on przeniesiony, oznacza utratę przez kraj możliwości do opodatkowania dochodu ze sprzedaży składników wchodzących w skład majątku.

Fundacja rodzinna – odpowiedź na EXIT TAX?

Podatek od wyjścia płatny jest w momencie przenoszenia majątku za granicę czy zmianę rezydencji podatkowej – stąd więc pytanie jak Fundacja rodzinna może pomóc?

Fundacja rodzinna jest instytucją, której głównym celem jest gromadzenie majątku i ułatwienie sukcesji pokoleniowej. W polskim systemie prawnym jest od niedawna, dlatego należy cały czas śledzić zmiany, które swoim pojawieniem wywołuje.

Założenie Fundacji rodzinnej wymaga wniesienia majątku na poczet jej funduszu założycielskiego – a co za tym idzie – przeniesienia na nią praw własności. Taki zabieg oznacza mniej więcej tyle, że to Fundacja staje się „właścicielem” majątku, cały czas będąc podmiotem działającym na terenie Rzeczpospolitej.

Dodatkowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej, prawa i obowiązki zarówno fundatora jak i beneficjenta są niezbywalne. Dlatego w momencie, gdy fundator, przykładowo zmieni swoją rezydencję podatkową, to sytuacja ta nie będzie miała wypływu na potencjalną utratę przez Polskę prawa do opodatkowania majątku w Fundacji rodzinnej – co mniej więcej oznacza tyle, iż w przypadku zmiany rezydencji podatkowej przez fundatora – majątek pozostanie w posiadaniu polskiego podmiotu (fundacji rodzinnej) i będzie opodatkowany zgodnie z polskimi regulacjami. Dzięki temu nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od wyjścia.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ