#E6AA00

"

#002060

"

Fundacja rodzinna jako podatnik VAT w zakresie zbywania mienia? Nowa Interpretacja na horyzoncie.

2023-07-31 |

Kogo określamy podatnikiem zgodnie z ustawą o VAT?

Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT określa kim są podatnicy podatku od towarów i usług. Zgodnie, z tym co zawarte jest w artykule są to ,,osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.’

Ust. 2 wspomnianego artykułu określa czym jest działalność gospodarcza. ,,Obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.”

Odpowiedź zawarta w Interpretacji

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0114-KDIP4-3.4012.205.2023.3.DS, odnosi się do wykonywania w ramach prowadzenia Fundacji rodzinnej, działalności gospodarczej, w głównej mierze polegającej na zbywaniu mienia.

Dyrektor KIS potwierdził, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o VAT znaczenie ma sam fakt wykonywania działalności, a nie rezultat jej prowadzenia. Oznacza to, że podatnik musi wykorzystywać składniki majątku w taki sposób, by charakteryzowało się to długim okresem trwania lub było po prostu powtarzalne. Zauważone zostało, że w takim przypadku nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek efektu.

Czy zatem czerpanie dochodu ze składników majątku wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej? Tak.

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT wskazuje się co wchodzi w zakres opodatkowania, a jest to m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju czy eksport towarów. Mając na względzie wszystko powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku gdy Fundacja rodzinna będzie wykonywała działalność, ciągłą i w celach zarobkowych, w postaci zbywania mienia to zostanie ona uznana za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz 2 ustawy o VAT.

Ustawa o fundacji rodzinnej, w art. 5, reguluje zakres prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej. W związku z tym, należy mieć na uwadze to, że nie będzie ona „specjalnie traktowana” i może być uznana za podatnika podatku VAT. Nie oznacza to jednak, że jest to niekorzystne! W ustawie o VAT istnieją liczne zwolnienia, a także możliwość odliczania tego podatku!

Należy jednak wspomnieć o tym, iż Fundacja może być zwolniona z podatku VAT, przykładowo, gdy jej działalność gospodarcza będzie dotyczyła udzielania pożyczek. Sytuacja dotyczy m.in. udzielania pożyczek spółkom kapitałowym, w których Fundacja będzie posiadała udziały.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ