#E6AA00

"

#002060

"

Kiedy warto zastanowić się nad założeniem fundacji rodzinnej i dlaczego warto to zrobić? Fundacja rodzinna ma minimalizować ryzyko nieudanej sukcesji i gwarantować kontynuację działalności biznesowej przy zachowaniu niespotykanych dotąd korzyści podatkowych.

2023-03-03 |

Ochrona majątku jako cel założenia fundacji rodzinnej.

Celem działalności fundacji rodzinnej będzie gromadzenie majątku, zarządzanie nim w interesie beneficjentów, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów. Szczegółowy cel fundacji rodzinnej zostanie określony przez fundatora w statucie.

Przekazanie majątku, w tym firmy rodzinnej, fundacji rodzinnej ma chronić go przed podziałem, umożliwić jego pomnażanie, a więc także czerpanie z niego korzyści, które będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania lub kształcenia osób wskazanych przez fundatora.

Fundacja rodzinna zapewni możliwość wykorzystania fundacji prywatnej do obniżania obciążeń podatkowych przez przerzucanie zysków ze spółek krajowych i zagranicznych do nieopodatkowanej fundacji rodzinnej, a następnie zapłatę podatku dopiero przy wypłacie świadczeń na rzecz beneficjentów, względnie dalsze przerzucenie tych zysków do podmiotów zagranicznych w celu wypłaty zysków beneficjentom z mniejszym ciężarem podatkowym.

Fundacja rodzinna oferuje nieznane dotąd korzyści podatkowej – niski podatek pojawi się tylko w momencie wypłaty zysku.

W przypadku prowadzenia przez fundację rodzinną działalności w dozwolonym zakresie, opodatkowanie na bieżąco nie wystąpi. Pojawi się dopiero w momencie wypłaty świadczeń beneficjentom, i to w wysokości 15%.

W przypadku beneficjentów należących do kręgu najbliższej rodziny fundatora wystąpi zwolnienie z opodatkowania otrzymanych przez nich świadczeń.

Łączne obciążenie podatkowe na poziomie 15% wraz z zastosowaniem estońskiego mechanizmu odroczenia momentu opodatkowania dochodów fundacji do czasu wypłaty świadczeń sprawia, że będzie to bezkonkurencyjne narzędzie optymalizacji podatkowej.

Podsumujmy korzyści:

– Nie płacisz CIT od dochodu,

– Nie płacisz podatku od spadków i darowizn,

– Nie płacisz daniny solidarnościowej,

– Optymalizacja opodatkowania dla firm rodzinnych,

– Ty decydujesz, kiedy płacisz podatek (podatek płacisz tylko w sytuacji wypłaty na rzecz fundatora lub beneficjentów albo likwidacji),

– Niskie koszty prowadzenia,

– Zapobiegnięcie rozdrobnieniu udziałów.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ