#E6AA00

"

#002060

"

Konsultacje podatkowe dotyczące wzorów formularzy związanych z fundacją rodzinną. Do 13 listopada 2023 r. można zgłosić uwagi co do CIT-8FR i CIT/F!

2023-11-10 |

CIT-8FR – jest to deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej. W terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego należy złożyć deklarację o wysokości dochodu (przychodu) osiągniętego w roku podatkowym, zgodnie z art. 24s ust. 1 ustawy o CIT.

CIT/F – jest to informacja o wysokości dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to załącznik do zeznania CIT-8. Do wypełnienia załącznika zobowiązana jest fundacja rodzinna, do której ma zastosowanie art. 24r ustawy CIT, czyli sytuacje, w których działalność fundacji wykracza poza jej wskazany zakres.

Zarówno CIT-8FR jak i CIT/F składane są przez fundację rodzinną jak i fundację rodzinną w organizacji.

Jak można przeczytać w zawiadomieniu ,,Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników obowiązanych do składania konsultowanych
formularzy.

W ramach konsultacji podatkowych Ministerstwo Finansów dąży do uzyskania uzasadnionych i konstruktywnych stanowisk, uwag oraz opinii dotyczących udostępnionych wzorów.”

Na stronie Ministerstwa Finansów zostało wskazane, zostało iż opinie należy przesyłać na następujący adres:

👉 Konsultacje.WzoryCIT@mf.gov.pl

Zostało jeszcze kilka dni, dlatego w przypadku uwag – warto skorzystać z możliwości i przesłać je!Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ