#E6AA00

"

#002060

"

Przychody Fundacji rodzinnej z tytułu odsetek od lokat terminowych zwolnione z CIT

2024-02-23 |

Wielokrotnie już Wnioskodawcy pytali Organy podatkowe o kwestie związane z opodatkowaniem Fundacji rodzinnych, szczególnie dlatego, że w polskim prawie instytucja jest znana od niedawna. Kolejne pytanie dotyczyło upewnienia się czy „Przychody Fundacji rodzinnej z tytułu odsetek od lokat terminowych zwolnione z CIT.”

Zgodnie ze zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie tu zwolnienie podmiotowe, które wynika z art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy CIT, dodając również, iż to zwolnienie nie ma zastosowania do działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej.

Wskazuje, iż ustawa o fundacji rodzinnej nie zawiera definicji „mienia”, jednakże, stosownie do art. 44 Kodeksu cywilnego, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej zawarto zapis – „udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie”, na który powołuje się Wnioskodawca, wyjaśniając, iż sama ustawa nie definiuje wskazanej działalności gospodarczej.

Skutkiem założenia lokaty bankowej (czy lokaty terminowej) jest „udostępnienie” mienia do korzystania przez bank na podstawie umowy rachunku lokaty. Bank przez czas określony, w ramach swojej działalności dot. finansowania czy refinansowania może korzystać z tych środków, a Wnioskodawca może uzyskać pożytki.

Odpowiedź w zakresie zastosowania w tym przypadku zwolnienia przewidzianego w ustawie o CIT, według Wnioskodawcy zależy od tego czy dochody z tytułu odsetek od lokat wpisują się w dozwoloną działalność fundacji rodzinnej. Jak stwierdził Organ w Interpretacji o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.630.2023.1.ANK – art. 5 ust. 1 pkt 2 ufr wskazuje na działalność gospodarczą, którą może wykonywać fundacja rodzinna w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców. Jako taką działalność można wymienić:

  • najem
  • dzierżawę
  • oraz udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie.

Organ wskazał, iż „działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły” , co oznacza, że lokowanie na bankowym rachunku lokaty terminowej środków pieniężnych, które należą do fundacji rodzinnej, a pochodzą z m.in. funduszu założycielskiego czy otrzymanych darowizn – nie wpisuje się w katalog działalności, którą może prowadzić fundacja rodzinna.

  • Błędna argumentacja nie spowodowała jednak negatywnej reakcji – przychody z tytułu odsetek od lokat terminowych są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT, jednak bez związku pozostaje zawieranie z bankiem umowy rachunku, w tym lokaty jako „udostępnianie mienia”.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ