#E6AA00

"

#002060

"

Renta wypłacana przez Fundację rodzinną na rzecz fundatora zwolniona z PIT? Dyrektor KIS wyjaśnia.

2023-11-24 |

Wnioskujący o wydanie Interpretacji wskazał, iż zamierza założyć Fundację rodzinną. Na postawie statutu, beneficjenci będą uprawieni do otrzymywania od Fundacji renty, która wypłacana będzie cztery razy w roku. W związku z powyższym powstało pytanie, czy wypłacanie cyklicznie renty (wyrażonej w pieniądzu) na rzecz fundatora będącego beneficjentem stanowi świadczenie w rozumieniu art. 2 ustawy o fundacji rodzinnej i czy istnieje możliwość z korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 157 lit. b ustawy o PIT?

W Interpretacji o sygnaturze 0114-KDIP3-1.4011.727.2023.6.EC Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia jak należy interpretować przepisy ustawy o fundacji rodzinnej jak i ustawy o PIT.

Art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT wskazuje, iż wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1g:

a) fundatora albo osoby będącej w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043, z 2022 r. poz. 1846 i 2180 oraz z 2023 r. poz. 326), uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

b) beneficjenta fundacji rodzinnej z tytułu świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, jeżeli beneficjentem jest fundator albo osoba będąca w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

– z zastrzeżeniem ust. 49

Zastrzeżenie z ust. 49 wskazuje na to, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 157, stosuje się do części przychodów:

1) fundatora albo osoby będącej w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

2) beneficjenta będącego fundatorem albo osobą będącą w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu.

Podniesione zostało, iż za każdym razem, gdy mienie zostaje wniesione do fundacji rodzinnej określa się proporcję. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej, w spisie mienia zamieszcza się informację o aktualnych proporcjach, o których mowa w art. 28 ust. 1, dla każdego z fundatorów oraz fundacji rodzinnej. Właśnie ta proporcja, o której mowa jest w przepisach ustawy o fundacji rodzinnej wpływa na wysokość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń, które są wypłacane rzecz beneficjentów przez Fundację.

DIKS wskazuje jasno zatem na to, iż wskazać sytuacja zaistniała we wskazanym wniosku o Interpretację dotycząca wypłaty renty na rzecz fundatora korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to właśnie z przytoczonych powyżej artykułów ustawy o fundacji rodzinnej oraz ustawy o PIT.

Co jednak zostało trafnie zauważone – ,,Na potrzeby zwolnienia w podatku dochodowym należy się kierować aktualną/ostatnią proporcją ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o fundacji rodzinnej (ustaloną na moment ostatniego wniesienia mienia do fundacji rodzinnej, z uwzględnieniem wartości mienia i statusu osób wnoszących mienie na moment tego wniesienia) zamieszczoną w spisie mienia.”Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ