#E6AA00

"

#002060

"

Spółka niebędąca podatnikiem CIT – stanie się nim po przystąpieniu do niej Fundacji rodzinnej? Ustawa wskazuje, o którą spółkę chodzi.

2023-10-30 |

Fundacja przystępuje do Spółki cywilnej

Wnioskodawca planuje założyć Fundację rodzinną, która zgodnie z postanowieniami planowanego statutu fundacja będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą poprzez przystępowanie do umowy spółki cywilnej, stosowanie do artykułów zawartych w Kodeksie cywilnym.

Spółka cywilna nie jest podatnikiem CIT, jednak Wnioskodawca obawia się, iż przystąpienie do takiej spółki Fundacji rodzinnej spowoduje konieczność objęcia wskazanym podatkiem. Główną obawę budzi tutaj art. 1 ust. 7 ustawy o CIT, który wskazuje iż ,,przepisy ustawy mają zastosowanie do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wspólnikiem jest co najmniej jedna fundacja rodzinna.”

Wyjaśnienie zastosowania przepisu

Pismo z dnia 20 października 2023 r., o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.186.2023.2.EJ wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wskazuje jasno, iż przystąpienie fundacji rodzinnej do spółki cywilnej nie spowoduje, że spółka ta stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o fundacji rodzinnej wskazuje, iż Fundacja może wykonywać działalność w zakresie – przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach.

Ponadto spółka cywilna do grona spółek handlowych nie należy, co oznacza, że nie została wyróżniona w przytoczonym artykule.

W przepisie ustawodawca przewidział, że jedynie w przypadku uczestnictwa fundacji rodzinnej w spółce jawnej, spółka ta uzyska status podatnika CIT.

Wynika to z tego, iż spółka jawna, której wspólnikami nie będą wyłącznie osoby fizyczne staje się podatnikiem CIT – co właśnie stanie się w przypadku, gdy przystąpi do niej Fundacja rodzinna.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ