#E6AA00

"

#002060

"

Udzielenie odpłatnej licencji przez fundację rodzinną – opodatkowane? Odpowiedź w Interpretacji!

2023-09-28 |

Pytanie zadane przez Wnioskodawcę

,,Czy udzielenie odpłatnej licencji przez fundację rodzinną na rzecz jednego podmiotu – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.), dalej: „ustawa prawo przedsiębiorców”, w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej, z której dochód zwolniony jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 updop?”.

Wnioskodawca planuje założyć fundację rodzinną, w której będzie fundatorem. Z racji pełnienia przez niego takowej roli, wniesie do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego w postaci majątkowych praw autorskich do oprogramowania komputerowego. Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego będą służyć prowadzeniu działalności, a podmiot, któremu ma zostać udzielona licencja, jest podmiotem powiązanym zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Fundacja rodzinna jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Korzysta ona jednak ze zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie wynika wprost z brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT. Wnioskodawca uważa, że przychód uzyskiwany przez fundację rodzinną z tytułu udzielenia licencji do oprogramowania komputerowego na rzecz innego podmiotu objęty będzie właśnie wspomnianym zwolnieniem.

Odpowiedź DKIS

W Interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.351.2023.3.ANK wskazane zostało iż stanowisko Wnioskodawcy jest błędne.

Wskazane zostało, iż zgodnie z art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą. Ponadto art. 44 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż majątek fundacji rodzinnej, rozumiany jako aktywa, będzie stanowić mienie.

W rozumieniu polskich przepisów o prawie autorskim, przedmiotem tego prawa są wszelkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze bez względu na to, czy są to dzieła artystyczne, utwory naukowe lub literackie, a program komputerowy został wymieniony przez ustawodawcę jako przedmiot prawa autorskiego. Majątkowe prawa autorskie do oprogramowania komputerowego stanowią zatem mienie, w rozumieniu art. 44 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że zgodnie z art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej może ona prowadzić działalność związaną właśnie z udostępnianiem mienia do korzystania.

Jaki jest zatem problem?

Zwolnienie podmiotowe wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT ma jednak swoje wyłączenia. Jak zauważył organ ,,dochód – z prowadzonej przez fundację „dozwolonej” działalności gospodarczej, obejmującej udzielenie odpłatnej licencji, która to licencja (składnik majątku) będzie służyć prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany – został wyłączony ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 25 updop na podstawie art. 6 ust. 8 updop.”

Oznacza to, że mimo wpisywania się w preferencje prowadzenia działalności gospodarczej, fundacja rodzinna w tym konkretnym przypadku, czyli udzielenia odpłatnej licencji innemu podmiotowi nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ