#E6AA00

"

#002060

"

Używanie samochodu służbowego przez członka zarządu fundacji rodzinnej… jednak objęte podatkiem CIT?

2024-02-29 |

Wnioskodawcą w tej sprawie jest osoba, która będzie posiadała status zarówno fundatora jak i beneficjenta nowo utworzonej fundacji rodzinnej.

Fundacja będzie prowadziła działalność inwestycyjną m.in. w formie najmu, dzierżawy czy przystępowania do spółek handlowych. Pierwszym członkiem zarządu Fundacji będzie Wnioskodawca, a beneficjenci także będą członkami zarządu takowej fundacji. Po zarejestrowaniu fundacji rodzinnej, zostanie zakupiony samochód osobowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie przez członków jej zarządu. Będzie on używany do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Ten cel statutowy znajdziemy w art. 2 ust. 1 ustawy o fundacji rodzinnej. Warto wspomnieć, iż ani fundacja ani zarząd nie zamierzają prowadzić ewidencji przebiegu samochodu.

Czy zatem – używanie samochodu do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów, będzie opodatkowane CIT? Wnioskodawca w szczególności wskazuje tutaj – art. 24q ust. 1 pkt 1 lub pkt 3 ustawy o CIT, samemu uznając, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

  • Czy jednak Organ potwierdził to stanowisko?

Jak możemy przeczytać w Interpretacji o sygn. 0114-KDIP2-1.4010.500.2023.1.KW – opisane przez Wnioskodawcę zdarzenie, należy uznać za „świadczenie” i to zarówno w ujęciu prawno-podatkowym, jak i cywilistycznym, gdyż z łatwością możemy wskazać kto „świadczy” i kto „otrzymuje” owe świadczenie.

Ważne jest jednak ustalenie czy takie „świadczenie” można zakwalifikować zgodnie z art. 24q ust. 1 pkt 1-3 ustawy o CIT.

Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której członkowie zarządu przy pomocy samochodu osobowego będącego własnością fundacji będą spełniać świadczenie. Beneficjenci nie będą z niego bezpośrednio – nie został im oddany do samodzielnego używania – jednak w sposób pośredni z pomocą członków zarządu.

Jak stwierdził Dyrektor KIS – takie działanie fundacji (możliwość pośredniego używania przez beneficjentów samochodu – należącego do fundacji rodzinnej) wypełnia dyspozycję art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej! Co za tym idzie – korzystanie z samochodu będzie podlegało opodatkowaniu CIT na poziomie 15%!

Ponadto – nawet gdyby beneficjent używał takowego samochodu samodzielnie… doszłoby do bezpośredniego świadczenia wskazanego w przytoczonym już art. 2 ust. 2 ufr. Zatem i w tym przypadku wystąpi opodatkowanie na poziomie 15% podatkiem CIT1.

1. Na podstawie art. 24q ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT fundacja rodzinna będzie zobowiązana do zapłaty z tego tytułu 15% podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem art. 24q ust. 5 ustawy o CIT).Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ