#E6AA00

"

#002060

"

Zmiany w zakresie obrotu ziemią rolną dla fundacji rodzinnej!

2023-08-30 |

Dotychczasowe ugruntowania w zakresie obrotu ziemią rolną dla fundacji rodzinnych

W najbliższym czasie nowelizacja ma dotknąć ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany mają dotyczyć rozwiązań, które zostały niedawno wprowadzone przez pojawienie się fundacji rodzinnych. Co się zmieni? W przypadku nieruchomości rolnych, w których użytki rolne mają mniej niż 0,3 ha nie zmieni się nic, jednak ograniczenia pojawią się w obrocie nieruchomościami rolnymi powyżej 1 ha.

W momencie nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha – sprawa była i będzie prosta – każdy podmiot, również fundacja rodzinna, może nabywać określone nieruchomości rolne bez ograniczeń wynikających z przepisów ustawy.

Art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego reguluje nabywanie nieruchomości przez rolników indywidualnych, a ust. 3 przez inne podmioty. Fundacja rodzinna może nabywać od jej fundatora lub beneficjent fundacji rodzinnej, będący osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej może nabywać od fundacji rodzinnej. W związku z tym nie potrzebna była m.in. wcześniejsza zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o której mowa jest w tym samym artykule, lecz w ustępie 4 wspomnianej ustawy.

Co po zmianach?

W przypadku nieruchomości rolnych powyżej 1 ha, w odniesieniu do fundacji rodzinnych, fundatorów oraz beneficjentów, będącymi osobami bliskimi dla fundatora zmienia się wiele. Najważniejsze zmiany to:

  • posiadanie statusu rolnika indywidualnego przez fundację rodzinną, która chce nabyć nieruchomość rolną (w przypadku chęci nabycia przez beneficjenta, również musi on posiadać ten status);
  • niemożność zbycia nieruchomości rolnej przez okres 5 lat od momentu jej nabycia przez fundację bądź beneficjenta;
  • obowiązek informowania Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o rozporządzaniu nieruchomością przez fundację jak i beneficjenta.

Zmiany to nie przeszkoda

Oczywiście nowelizacja nie ułatwia możliwości wnoszenia przez fundatora nieruchomości rolnych do fundacji rodzinnych czy ich nabywania. Nie oznacza to jednak absolutnego zamknięcia furtki w tym temacie! W sytuacji osób posiadających nieruchomości rolne, wiele jest przypadków posiadania obszarów poniżej 0.3 ha przez co zmiany w ogóle nas nie dotkną. Gdy sytuacja będzie dotyczyła powierzchni powyżej 1 ha zobowiązani będziemy do informowania, przeczekania 5 lat od momentu nabycia nieruchomości rolnej oraz posiadania statusu rolnika indywidualnego. Czy jest to utrudnienie? Tak. Czy wpłynie to negatywnie na działanie fundacji rodzinnych? Nie.Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj”, bądź „X”, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

AKCEPTUJ